Beledigen

be·le·di·gen (overgankelijk werkwoord; beledigde, heeft beledigd; belediging)
1 (iem.) pijnlijk treffen in zijn eergevoel

be·le·di·gend (bijvoeglijk naamwoord; beledigender, beledigendst)
1 een belediging inhoudend

eer·ge·voel (het)
1 het besef van wat wel of niet tot eer strekt

eer (de)
1 achting, aanzien, roem
2 (archaïsch) kuisheid

ach·ting (dev)
1 gunstige mening omtrent iets of iemand

me·ning (dev; meningen; meninkje)
1 wat men van iem. of iets vindt, hoe men oordeelt

Met andere woorden: als je een mening hebt die gunstig is, beledig je niet. Hieruit volgt dat als je een mening hebt die niet gunstig is, je beledigt. Beledigen mag niet (volgens veel mensen) en dus mag je geen ongunstige mening hebben. Dus als je niet mag beledigen, mag je je mening niet vrij uiten.

Begrijp ik het zo goed?

Share

3 reacties op “Beledigen”

 1. robert Zegt:

  Dat lijkt mij een vrij correcte samenvatting. En dan kom je weer bij de vraag: is wat wij (wettelijk gezien) verstaan onder vrijheid van meningsuiting de waren vrijheid van meningsuiting of een door de samenleving opgestelde variant daarvan.

  In mijn ogen dat laatste. Dit blijkt, wat mij betreft, alleen al uit het feit dat zowel het recht op vrije meningsuiting en een verbod op beledigen zijn opgenomen in onze wetgeving.

  Tegenstrijdigheid for the win! 😈

 2. RW Zegt:

  Nee: beledigen is pijnlijk treffen in eergevoel. Je mag dus iemand in het eergevoel aantasten, zodat het maar niet pijnlijk is. En schelden / beledigen doet geen pijn.

  En nu blijkt ook nog dat volgens het Europees hof van de rechten van de mens de vrijheid van meningsuiting niet bij belediging ophoudt. Dus ga maar los.

 3. Geert Zegt:

  Ach, jullie zijn allemaal knettergek!

Reageer

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> of .