Verklaring van Kopenhagen

Inzake Religie in het Openbare Leven

Bron

Op 18 tot 20 juni jongstleden vond in Kopenhagen de ‘atheistconvention‘ plaats. Sprekers waren Richard Dawkins, P.Z. Myers en James Randi. Op deze conventie heeft men de volgende verklaring afgegeven:

Wij, op de Wereld Atheïst Conferentie : “Goden en Politiek”, gehouden in Kopenhagen 18-20 juni 2010, verklaren hierbij het volgende:

* Wij erkennen het onbeperkte recht op vrijheid van geweten, godsdienst en overtuiging, en dat de vrijheid om je godsdienst uit te oefenen slechts moet worden beperkt door de noodzaak om de rechten van anderen te respecteren.

* Wij zijn van mening dat politieke besluiten moeten worden gebaseerd op bewijs en rede, en niet op dogma’s.

* Wij bevestigen de noodzaak voor een samenleving gebaseerd op democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat. De geschiedenis heeft aangetoond dat de meest succesvolle samenlevingen de meest seculiere zijn.

* Wij stellen dat het enige rechtvaardige systeem van de overheid een democratische samenleving is gebaseerd op secularisme: staatsneutraliteit op het gebied van godsdienst of overtuiging, begunstiging van niemand en discriminatie van niemand.

* Wij stellen dat privaat gedrag, dat de rechten van anderen respecteert niet het voorwerp mag zijn van een gerechtelijke sanctie of overheidsinmenging.

* Wij bevestigen het recht van gelovigen en niet-gelovigen om deel te nemen aan het openbare leven en hun recht op gelijke behandeling in het democratisch proces.

* Wij bevestigen het recht op vrijheid van meningsuiting voor iedereen, alleen onderworpen aan beperkingen zoals voorgeschreven in het internationaal recht – wetten die alle regeringen moet respecteren en handhaven. Wij verwerpen alle blasfemie wetten en beperkingen op het recht om godsdienstige of niet-religieuze levenshoudingen te bekritiseren.

* Wij stellen het beginsel van één wet voor allen, zonder speciale behandeling voor minderheden, en geen jurisdictie voor religieuze rechtbanken voor de regeling van burgerrechtelijke zaken of geschillen in het gezin.

* Wij verwerpen iedere vorm van discriminatie bij tewerkstelling (andere dan voor religieuze leiders) en de verstrekking van sociale diensten op grond van ras, religie of geloof, geslacht, klasse, kaste of seksuele geaardheid.

* Wij wijzen elke speciale consideratie voor religie in de politiek en het openbare leven af, en verzetten ons tegen de charitatieve, belastingvrije status en subsidies voor de bevordering van een religie als schadelijk voor de belangen van niet-gelovigen en die van andere religies. We verzetten ons tegen overheidsfinanciering voor geloofsscholen.

* Wij steunen het recht op seculier onderwijs, en bevestigen de noodzaak voor onderwijs in kritisch denken, het onderscheid tussen geloof en rede als gids naar kennis en in de diversiteit van religieuze overtuigingen. Wij ondersteunen de geest van vrij onderzoek en het onderwijs van de wetenschap vrij van inmenging van religie en zijn tegen indoctrinatie, religieuze of andere.

Goedkeuring door de conferentie van Kopenhagen, 20 juni 2010.

Vertaling door Rik Delaet.

Beetje jammer dat er een atheïstisch stempel op staat want het is mijns inziens een zeer nuchtere en nobele verklaring die geen overkoepelend ‘hokje’ nodig heeft. Maar gelukkig mogen we daarover van mening verschillen.

Welterusten!

Share

1 reactie op “Verklaring van Kopenhagen”

  1. De Dappere Man Zegt:

    Erg mooi idd.

Reageer

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> of .